Allt färre studerar vidare

Färre och färre ungdomar planerar att läsa vidare på högskola eller universitet. Enligt Statisktiska centralbyrån planerar 49 procent av eleverna som slutar gymnasiet under det här läsåret att gå vidare till universitet eller högskola inom de tre närmaste åren.
Andelen som studerar vidare är något lägre i Örebro län än i riket som helhet. Andelen har fortsatt att sjunka år efter år sedan intresset var som störst studieåret 97/98, enligt statistiska centralbyrån.