Ny vårdjour i Örebro län

Vårdcentralernas nya jourmottagning och sjukvårdsrådgivningen på telefon i Örebro län öppnar på tisdag. Den nya mottagningen får mer öppetider och rådgivningen är för hela länet. Det är i nyrenoverade lokaler på Nygatan 7 i Örebro som jourmottagningen flyttat in.
Även i fortsättningen ska patienterna i första hand vända sig till sin vårdcentral. Men kommer man inte fram dit ska sjukvårdsrådgivningen och jourmottagningen fungera som ett komplement. Nytt är att hela länet ska kunna använda sig av sjukvårdsrådgivningen. Dit ringer man för att få råd och besked om till vilken sjukvårdsinstans man bör vända sig. Man delar även lokalerna med den nya jourmottagningen. Tidigare har jouren endast funnits på kvällar och helger, men nu ska den även bemannas med läkare och sjuksköterskor i veckorna på dagtid. Många patienter har varit missnöjda med att det är svårt att få en tid eller komma fram på telefon till sin vårdcentral. Den nya verksamheten är ett försök att öka tillgängligheten.