Stort minusresultat för Örebro Promotion

Örebro Promotion, redovisar en förlust på 576 000 kronor för förra året. Året innan gick Örebro Promotion med vinst på närmare 55 000. Förra året innebar alltså ett stort tapp i intäkter, vilket enligt årsredovisningen beror på främst två saker. Nedskrivningar av lager och avskrivningar på den historiska utställningen på slottet med 400 000 kronor. Dessutom gick projektet Framtidsdagen med stor förlust.
Framtidsdagen kritiserades starkt av antinarkotikaorganisationer eftersom arrangörerna anlitat Body shops grunadre Anita Roddick, som är positiv till narkotika. I årsredovisningen skriver Örebro Promotions ledning att både Framtidsdagen och den historiska utställningen varit dyrköpta erfarenheter, och att man ska försäkra sig mot förluster på ett bättre sätt i framtiden. Örebro Promotion är en ekonomisk förening, som ska jobba för tillväxt i näringslivet.