E18-ombyggnaden viktig för Karlskoga

Socialdemokraterna i Örebro län vill att ombyggnaden av E18 mellan Örebro och Karlskoga tidigareläggs.
I går höll socialdemokraterna i länet årsmöte, där man bland annat formulerade ett gemensat ställningstagande i vägfrågan. E18 mellan Karlkoga och Örebro är enligt socialdemokraterna viktig för arbetsmarkanden i Karlskogaregionen. Björn Rosengrens löfte om byggstart i år uppfylls inte utan flyttas fram till år 2006. Det gillas inte av socialdemokrater i länet, som nu kräver att regeringen beslutar att byggstarten sker nästa år.