Stor förlust för hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet i Örebro gjorde i fjol en förlust på 6 miljoner kronor. År 2001 hade sällskapet en förlust på drygt 2 miljoner kronor.
Lars Jakobsson, förvaltningsutskottets ordförande säger till tidningen Land att budgeten håller på att omarbetas och att organisationen skall krympas. Redan efter förra årtets förlust gjordes en omorganisation men det har inte räckt till. Av årets förlust på 6 miljoner kronor kommer 2 miljoner från rörelsen och 4 miljoner från finansförvaltningen.