Försenade tåg

Efter en brand i ett ställverk i Skogstorp utanför Eskilstuna under måndag förmiddag är det problem i tågtrafiken till och från Eskilstuna. Banverket räknar med att reparationerna efter branden blir klara först imorgon förmiddag, och det gör att kan det bli förseningar tågtrafiken ända fram tills dess.