Nej till EMU

En klar majoritet av väljarna i Örebro län är motståndare till EMU. Det visar den opinionsundersökning som Dagens nyheter låtit göra tillsammans med opinionsmätarenTemo. Sextio procent av väljarna i Örebro är motståndare till EMU. I genomsnitt för hela landet är 46 procent mot och 40 procent för EMU. I Stockholm, Skåne och Blekinge är det övervikt för ja-sidan medan nejsidan har övervikt i hela övriga Sverige.