'Överenskommelsen om sjuklön en halv seger'

Arbetsgivarna kommer i fortsättningen få betala sjuklön för de tre första veckorna som de anställda är sjuka. Det har regeringen beslutat i sina budgetförhandlingar.
Sjuklöneperioden blir en vecka längre än idag, men betydligt kortare än de tidigare förslagen som har diskuterats. Jan Holgersson på Företagarna i Örebro län ser de tre veckorna som en halv seger. - Tre veckors sjuklön är ingenting som vi välkomnar eller tycker är bra, men jämfört med de andra förslagen ser vi det som en framgång, säger Jan Holgersson i en kommentar.