Försiktig optimism om nya regler för sjuklön

Organisationen Företagarna i Örebro län är försiktigt positiv till budgetöverenskommelsen om förändrad sjukersättning.
Enligt överenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet så sänks sjukersättningen och arbetsgivarna får betala en veckas sjuklön ytterligare, de får hädanefter tre veckors sjuklöneansvar. Det är en betydligt kortare period än vad som tidigare diskuterats. Jan Holgersson på Företagarna i Örebro län ser de tre veckorna som en halv seger. -Tre veckors sjuklöneansvar är ingenting som vi välkomnar eller tycker är bra, men jämfört med de andra förslagen ser vi det som en framgång, säger Jan Holgersson i en kommentar.