Lång väntan för dementa

Vårdkön till gruppboende för dementa i Örebro kommun är ovanligt lång. 3 till fyra månader är kötiden, och just nu väntar cirka 50 personer på ett permanent boende. På kommunen ser man ingen anledning att bygga nya bostäder. Däremot jobbar man med att göra de vårdboenden man redan har mer flexibla, och för att underlätta för de anhöriga som vårdar de sjuka i hemmet i väntan på en plats.