Mer pengar behövs för bredband till Örebro

Det kommunala bolaget Stadsnät i Örebro AB, SÖAB, vill nu att kommunen går i borgen för lån på ytterligare 45 miljoner kronor åt bolaget.
Pengarna ska användas till den fortsatta utbyggnaden av bredbandsnätet i Örebro under det här året. Redan tidigare har kommunen gått i borgen för lån på 67 miljoner åt bolaget. På måndag ska kommunstyrelsen ta ställning till begäran som sedan slutgiltigt behandlas av kommunfullmäktige.