Oroande besparingar dröjer i Hallsberg

Det ekonomiska läget är mycket bättre än vi befarat, det säger nu vård- och omsorgsnämndens ordförande i Hallsberg, Inga-Britt Ritzman, som ett svar på den massiva oro som kommit från de vårdanställda i kommunen.
Efter att förra året ha gjort besparingar på ca fyra miljoner, sade Ritzman nyligen att de nog skulle gå att spara några miljoner även i år, med tanke på det ekonomiska underskottet. Det uttalandet väckte starka reaktioner bland de anställda inom bland annat hemtjänsten. Men Inga-Britt Ritzman, socialdemokraterna, säger nu att prognoserna nu pekar på att det inte blir något underskott i år och därmed inga mer besparingar. Budgeten för nästa år som antogs i dag pekar dock på ett underskott på 1,4 miljoner - pengar som måsta sparas in då.