Mer kritik mot Virginiagården

Det kristna behandlingshemmet Virginagården i Hallsberg får fortsatt kritik från socialförvaltningen. Enligt socialchef, Jan-Åke Åhlin, är det oklart vilken typ av verksamhet de egentligen bedriver och hur deras kristna budskap tillämpas i behandlingen.
Virginagården är ett behandlingshem för barn- och ungdom med psykosociala problem, och det var för knappt ett år sen som klagomål om religiös påverkan och bristande kompetens fick socialförvaltningen i Hallsberg att reagera. Efter ett tillsynsbesök förra sommaren konstaterades brister som Virginagården skulle åtgärda. Men vid en uppföljande tillsyn konstaterar nu socialförvaltningen att Virginagården fortfarande inte kan redogöra för exakt vad de sysslar med, och nu inväntas en ny beskrivning.