Ökande alkoholskador

Den ökade alkoholkonsumtionen de senaste fem åren innebär att samhällskostnaderna för alkoholen förväntas öka med 900 miljoner kronor per år till knappt 4 miljarder kronor per år i Örebro län. Det visar en rapport från Ungdomens nykterhetsförbund UNF. Enligt UNF är samhällskostnaderna i form av vård och produktionsbortfall för alkoholen större än de sammanlagda kostnaderna för narkotika, tobak och trafikolyckor.