Kommunal varslar om storstrejk

Kommunalarbetareförbundet varslar om strejk för drygt 9000 av sina medlemmar. Varseln utlöses vid midnatt den 23 april. I Örebro tas samtliga medlemmar ut i strejk.
Undantag görs bland annat för äldreomsorgen, handikappomsorgen, sjuk- och hälsovård och räddningstjänsten. Men alla kommunals medlemmar i Örebro som arbetar inom till exempel barnomsorgen kommer alltså tas ut i strejk från den 23 april och en vecka framåt. Både Kommunal och arbetsgivarna sa på måndagen nej till medlarnas slutbud till nya löner. Budet motsvarade löneökningar på sammanlagt 3,9 procent det första året