Mindre skatteintäkter i Örebro

Skatteintäkterna för Örebro kommun riskerar att bli mycket mindre än vad kommunen budgeterat med. Enligt en färsk prognos från Svenska Kommunförbundet skulle Örebro få 50 miljoner mindre än vad kommunen planerat för.
Kommunförbundet har skrivit ner prognoserna för alla landets kommuner efter signaler om att tillväxten i år kommer att bli mindre än väntat. Örebros budget för 2003 slutar på ett överskott på ungefär 45 miljoner, ett överskott som alltså redan är uppätet om kommunförbundets prognos håller. Om en dryg månad ska kommunstyrelsen göra en prognos för kommunens totala budget i år och tills dess kommer ytterligare en prognos från kommunförbundet om skatteintäkterna.