Hård kritik mot äldreboende i Degerfors

Arbetssituationen på ett äldreboende i Degerfors får kraftig kritik i en Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen.
Där beskriver den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hur en sjuksköterska som varit långtidssjukskriven kände sig osäker inför att gå tillbaka till jobbet. Trots det beslutade den ansvariga chefen att sjuksköterskan ensam skulle ansvara för ett särskilt boende med fem vårdenheter. Eftersom chefen inte brydde sig om sjuksköterskans oro så fick den medicinskt ansvariga sjuksköterskan själv se till att kollegan när hon kom tillbaka till sitt arbete fick den stöttning hon behövde. Socialchefen i Degerfors kommun, Kristina Sandberg, vill i nuläget inte kommentera ärendet.