Avverkning i friluftsmuseum upprör boende

Skogsbolagen Stora Enso och Bergvik har kallat till ett möte ikväll för att informera byborna i Bredsjö om den avverkning som bolagen planerar att göra i friluftsmuseet Finnstigen.

Avverkningen upprör många eftersom skogen är en viktig del av området. En av dem är Ulf Nyzell.