Semestrande dialyspatienter får hjälp i Örebro län

Dialyspatienter som vill semestra på annan ort än sin hemort har inga större problem att få dialysbehandling i Örebro län.

I övriga Sverige är det däremot svårt att få dialys, men till Karlskoga lasarett kommer gästpatienter från långväga håll. Det säger Elisabeth Löfgren på dialysmottagningen, Karlskoga lasarett.