Örebro Universitet: "Bra med studieavgifter"

Förslaget om att utomeuropeiska studenter ska betala för sina studier i Sverige välkomnas av blivande rektorn på Örebro universitet, Jens Schollin. Pengarna behövs när ekonomin blir allt mer pressad för högskolorna, menar han.

I dagsläget finns omkring 300 studenter på Örebro Universitet som kommer från länder utanför EU-området.

Många ungdomar från framför allt Asien är intresserade av att komma till Sverige och plugga, menar Jens Schollin.

Också centerpartisten Sofia Larsen som är ordförande för riksdagens utbildningsutskott, anser att avgifter är bra. Enligt Sofia Larsen är avgiften nödvändig för att svenska lärosäten ska klara sig väl i konkurrensen på den globala marknaden.

Men för att även kvalificerade utländska studenter som inte kan betala kursavgifter ska kunna studera i Sverige måste stipendiesystemet samtidigt utökas och makten över stipendierna flyttas till de enskilda lärosätena tycker Sofia Larsen.