Hade protes i svalget

En patient vid ett särskilt boende i Lindesbergs kommun har haft en tandprotes i svalget i flera dagar. Att det var på det sättet upptäcktes först när mannen körts till sjukhus för att utreda om han led av en luftvägsinfektion.

Det inträffade har nu Lex Maria-anmälts till Socialstyrelsen.