Trebarnsfamilj får stanna i Lindesberg

En utvisningshotad familj i Lindesberg har fått uppehållstillstånd i Sverige, efter att ha överklagat utvisningsbeslutet till Migrationsdomstolen.

Trebarnsfamiljen kom till Sverige från Makedonien, men är från början romska kosovoserber.

Migrationsverket ville att familjen skulle skickas tillbaka till Makedonien, vilket nu migradiosdomstolen ändrat.

Men eftersom dom redan tidigare har nekats asyl där delar Migrationsdomstolen familjens bedömning att familjen i så fall riskerar att sändas vidare till Kosovo.

Därför får familjen nu alltså stanna i Lindesberg.