Blodbrist tros ha orsakat babys död

Brister i kommunikationen på Kvinnokliniken i Karlskoga gjorde att ett barn avled kort efter förlossningen. Ärendet har Lex Maria-anmälts till Socialstyrelsen.

Barnet var svagt och hade svårt att andas efter förlossningen, eftersom personalen råkar skära i moderkakan, vilket orsakat stor blodförlust hos barnet.

Kvinnokliniken ringde då till Universitetssjukhuset i Örebro för att fråga om de skulle ge barnet extra blod, men personalen på USÖ uppfattade inte frågan och inget blod gavs till barnet.

Enligt anmälan var det alltså en kommunikationsmiss som gjorde att barnet inte fick blodtillförsel på en gång.

Socialstyrelsen ska nu titta närmare på fallet.

Barnet blev 18 timmar gammalt.