Förlängt fiskeförbud i Vättern

Fiskeförbud för röding, öring och sik i Vättern förlängs med två veckor, i december.

Anledningen är att lektiden på hösten, dvs den tid då fiskarna fortplantar sig, har flyttats fram till följd av att vattnet i Vättern blivit varmare.

Fiskeförbudet är nödvändigt för att de här fiskarterna ska kunna få vara i fred och föröka sig, säger Martin Rydgren på Fiskeriverket.

Fiskeförbudet har tidigare gällt mellan mitten av september och mitten av december. Det förlängs nu till sista december.