FINNSTIGEN

Hällefors kommun med på föreningens noter

Föreningen Finnstigen som driver friluftsmuséet i Bredsjö har i dag haft en träff med kommunledningen i Hällefors, för att höra vad kommunen kan göra för att hjälpa till i bevarandet av Finnstigen.

Som vi berättat i dag kan skogen runt Finnstigen komma av avverkas, vilket föreningen motsätter sig.

Mötet med kommunledningen i Hällefors var givande, säger Osmo Holappa, ordförande i föreningen Finnstigen.