LÄNET

Bönder satsar på mjölkproduktion

Efterfrågan på mjölk har blivit så stor att det nu finns bönder som vågar satsa på mjölkproduktion igen.

I många år har mjölkbönder haft svårt att överleva om man inte haft stora gårdar, mellan åren 1975 och 2007 minskade antalet mjölkbönder i Örebro län från 1700 till cirka 150 styckern. Men nu kommer det exempel på lantbrukare som startar upp produktion av mjölk.

Det är framför allt den stora efterfrågan på mjölk som gör produktionen lönsam igen.

Anna och Göran Berggren, landbrukare utanför Nora startar produktion av ekologisk mjölk till hösten eftersom den ger mer inkomster än köttproduktion.