Morphic investerade sig till förlust

Miljöteknikföretaget Morphic Technologies i Karlskoga går med ännu större förlust än tidigare.

Företaget som tillverkar bränsleceller för bland annat mobiltelefoner och vindkraftsindustrin, redovisar en rörelseförlust på närmare 107 miljoner kronor, för senaste räkenskapsåret.

Under förra räkenskapsåret var förlusten närmare 68 miljoner kronor.

Enligt företaget beror förlusten bland annat på kostnader för utvecklingsarbete och på att kostnaderna varit högre än beräknat för starten av en tornfabrik i Kristinehamn.

Trots förlusten ser Morphic ljust på framtiden och räknar med en rejäl tillväxt i framtiden, både inom vindkraft och bränsleceller.

Samtidigt steg Morphics omsättning med långt över det dubbla.

Morphic noterades på Stockholmsbörsen i början av mars.