FRIO JO-anmäler Kumlaanstalten för förbud mot kampsportsträning

Förbudet mot kampsportsträning på Kumlaanstalten JO-anmäls av fångarnas organisation FRIO.

Ricard Nilsson är ordförande i Förtroenderådens Riksorganistation och irriterar sig över förbudet.

Enligt Ricard Nilsson så har Regeringsrätten tidgare sagt att ett förbud mot tuschpennor på anstalten saknar stöd i lagen. Han anser att samma princip kan användas om förbudet mot kampsport.

Kriminalvården å sin sida hävdar att det är olämpligt att de intagna på behandlingsavdelningen som deltar i programverksamhet mot våld ägnar sig åt träning där sparkar, slag och brottning ingår. Men Ricard Nilsson menar att kampsportträningen är i brist på annan träning.