Vättern kan avhjälpa dricksvattenproblemet i Närke

Många kommuner i Örebro län vill ha en tryggare försörjning av dricksvatten.

En möjlig vattentäkt skulle kunna vara sjön Vättern. Nu startar länsstyrelsen ett samarbete mellan Närkekommunerna för att hitta en lösning på gemensam ledning.

Det är bara Askersunds kommun som äger mark intill Vättern. Så därför har de andra kommuner svårt att ställa krav på att få använda sjön som dricksvattentäkt.

Därför har länsstyrelsen intitierat ett samarbete mellan Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Askersunds kommuner för att försöka få en gemensam vattenledning till stånd.