Föreningar får pengar för rustning av hus

Fyra föreningar i Örebro län får dela på drygt 1,2 miljoner kronor från Boverket.

Pengarna ska användas till att rusta allmänna samlingslokaler. Mest får föreningen Folkets Hus i Vintrosa som tilldelas 750 000 kronor

Degerfors Folkets hus får däremot inga pengar, men kommer att genomföra en bantad version av sina rustningsplaner.

Föreningen Folkets Hus i Bredsjö Hällefors får 134 000 kronor.
Hörsta Blåbandsförening Kumla: 200 000 kronor. Föreningen Folkets Hus Vintrosa får 750 000 kronor och Stora Mellösa Hembygds- och Fornminnesförening får 175 000 kronor.