Okej att dela på 16 kvm menar Kriminalvården

Att låta fångarna på Karlskogaanstalten dela cell med varandra när beläggningen på fängelset är för hög är inget problem. Det säger Kriminalvården i sin överklagan efter att Länsstyrelsen i Örebro krävt att de slutar att låta fångarna dela cell med varandra.

Cellerna är 16 kvadratmeter stora. Enligt kriminalvården är det inte någon fara för fångarnas hälsa att dela, utan att det tvärtom kan minska känslan av isolering på anstalten. Därför vill de kunna fortsätta med det.

Karlskogaanstalten kan heller inte lova att dubbelbeläggningen upphör, eftersom att det inte förrän om flera år kommer att finnas tillräckligt många celler.

Frågan om Karlskogaanstalten ska förbjudas att dubbelbelägga cellerna i fortsattningen kommer att avgöras i Vänersborgs tingsrätt.