Högskoleverket nöjt med folkhälsovetenskapen i Örebro

Örebro Universitet har åtgärdat de svaga punkterna i den folkhälsovetenskapliga utbildningen.

Det meddelar Högskoleverket som inte längre ifrågasätter examensrätten.

Som vi berättade här om dagen har Örebro Universitet också fått tillbaka rätten till forskarutbildningen i rättsvetenskap.