Örebro

Fler ungdomar röker vattenpipa

Nu när det är sommar kommer Fältgruppen i Örebro kommun att vara ute flera kvällar i veckan. Gruppen startade i februari i år och de åtta fältassistenterna i gruppen arbetar för att förebygga brott, droganvändning och upptäcka problem bland ungdomar.

Ofta handlar det om skadegörelse och alkohol men fältassistenterna har också sett att ungdomar allt oftare samlas för att röka vattenpipa.
Hanna Undemar, en av fältassistenterna i Örebro säger att vattenpipa är ett missbruk som ökar och där informationen till både ungdomar och föräldrar borde bli bättre.