Fördragna gardiner för lite att klaga på

Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att ta upp anmälan från fem interner på Hinseberg.

Kvinnorna gjorde en JO-anmälan för att de anser att de fått hårdare restriktioner på fängelset.

Bland annat måste internerna ha fördragna fönster i cellerna.

Men JO Cecilia Nordenfelt svarar att det internerna påtalat inte är tillräckligt för någon åtgärd.