LÄNET

Många nyblivna mammor i länet röker

Nästan 7 procent av alla nyblivna mammor i Örebro län röker och det är något mer än genomsnittet för hela landet. Det visar en undersökning som barnavården i Örebro län gjort. I de norra länsdelarna är andelen rökande mammor ännu fler.

Matz Larsson som är överläkare på lungkliniken i Örebro menar att rökning har en stark koppling till sociala problem och att den högre andelen rökare troligtvis beror på att det bor fler lågutbildade och arbetslösa i de norra länsdelarna.

På lungkliniken vid universitetssjukhuset i Örebro tar man varje år emot hundratals patienter som har rökrelaterade sjukdomar som KOL eller lungcancer. Där ses varje rökande mamma som en för mycket. I de norra länsdelarna som i Kopparberg till exempel är det så många som femton procent av mödrarna som röker.