ÖREBRO

Missnöje på Rix FM efter utmanövrering från marknaden

Den kommersiella radiokanalen Rix FM har kastats ut från reklamradiomarknaden i Örebro. På Rix FM är man mycket missnöjd eftersom att det bara finns två tillstånd till reklamradio i Örebro. Båda kommer nu istället att drivas av Mix Megapols bolag SBS Radio.

Det är alltså Rix FM:s värsta konkurrent Mix Megapol som fått uppdraget att ta hand om radiosändningarna kopplade till Nerikes allehanda.

Beskedet kom som en överraskning för Rix FM, men de tänker inte ge upp, säger Christer Modig som är programchef för Rix FM.

Christer Modig menar att RIX levererat både bra innehåll och ekonomi. Dessutom har Rix FM lyssnarsiffor i länet som enligt honom motsvarar 50 000 lyssnare om dagen. Enligt honom har Mix Megapol endast 36 000 lyssnare.

När nu beskedet sjunkit in har Rix FM bestämt sig för att agera mot beslutet.