ÖREBRO

Politikerna oense om RIX FM

Örebro läns riksdagspolitiker har olika uppfattningar om hur allvarlig frågan kring att Rix FM kastats ut från sändningsmöjligheterna i Örebro är.

Vid årsskiftet är det Mix Megapols moderbolag som kommer att sända på båda de reklamradiofrekvenser som finns i länet. Socialdemokraten Eva-Lena Jansson anser att det är fel att Rix FM förlorat sina sändningsmöjligheter. Hon ser allvarligt på att Mix megapols moderbolag SBS Radio nu har chans att äga båda de reklamradiotillstånd som finns i Örebro. Från och med årsskiftet kommer dom att sända reklamradio på båda tillstånden. 

Beskedet kom som en kalldusch för Rix FM som nu tänker agera genom att ta kontakt med polikerna.

Eva-Lena Jansson pekar på att riksdagen röstat igenom en översyn av mediakoncentrationen inom tv radio och tidningar och där kan det kanske finnas någonting som skulle kunna hjlälpa Rix FM i Örebro.

Men moderaten Elisabeth Svantesson tycker däremot inte att problemet som nu Rix FM ställts inför är en politisk fråga över huvud taget.

-Det är en fri marknad där marknadskrafterna styr. Men självklart har Rix Fm rätt att gå vidare med det här och låta konkurrensverket pröva ärendet, menar hon.