LÄNET

Lättare att få tillstånd för byggen vid mindre vattendrag

Länsstyrelsen i Örebro län har nu beslutat att ta bort kravet på dispens från strandskyddet vid vattendrag av mindre betydelse. Det innebär att det blir lättare att få tillstånd att bygga vid mindre vattendrag i länet.

Idag är strandskyddet lika starkt för Vätterns skärgård som för ett åkerdike på Närkesslätten.
Men från månadsskiftet behövs inte längre någon dispens för byggnader som uppförs vid mindre vattendrag där fritidsintressen, djur och fågelliv inte påverkas.