ÖREBRO

Svagt intresse för familjedaghem- kommunens satsning kan gå i stöpet

Det är osäkert om det blir något av den satsning på fler familjedaghem som Örebro kommun planerar att genomföra.

Enligt en rundringning som Sveriges Radio Örebro gjort bland skolförvaltningarna visar att intresset för familjedaghem är lågt bland föräldrar, och därför får satsningen troligen vänta.
Kristdemokraten Gunn Öjebrandt, vice ordförande vid skolnämnd nordost i Örebro är medveten om att intresset är lågt men vill ändå se familjedaghem som ett komplement och ett alternativ till förskolan.
Den annons som Örebro kommun har haft ute där de sökt personer som vill arbeta med familjedaghem väckte ändå ett visst intresse.
Sexton personer har hört av sig till Örebro kommun och anmält att dom gärna jobbar som dagbarnvårdare i sitt eget hem.