Lång väntan för övningskörning

Det dröjer just nu en hel månad att få det tillstånd som krävs för att få börja övningsköra bil.

- Jag tycker det är dåligt, säger Patrik Dahlberg är en av de 341 personer som just nu väntar på att få tillstånd från Länsstyrelsen i Örebro län.

- Man betalar för en produkt som man inte får med en gång. Hur ofta gör man det? Det är ju inte så att du går till en butik och köper ett par jeans och sedan får du vänta fyra veckor innan du får dom, fortsätter Patrik Dahlberg.

Anna Berggrund, som är chef för Trafik- och körkortsenheten på länsstyrelsen i Örebro län beklagar att väntetiderna är så här långa. Hon tycker själv att det borde räcka med en vecka.

Enligt Anna Berggrund är det nya regler från årskiftet som ställer till det.

Numera krävs en förskottsinbetalning på avgiften för körkortstillståndet och det har bara 50 av de 341 som har ansökan liggande just nu förstått.

Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se