Oro i Örebro när Marieberg växer

Intresseföreningen City Örebro efterlyser ett större engagemang från polikerna för att handeln inte ska tappa i konkurrens med till exempel Marieberg eller andra större städer.

Vd:n Stina Storm vill att något snart händer med den planerade uppsnyggningen av stadens torg, och att det byggs infartsparkeringar med en fungerande busspendel.

Ansvariga kommunalrådet Fredrik Persson (mp) säger att kommunen efter sommaren kommer börja med att bygga om på torgen, däremot kan en busspendel dra ut på tiden.