Barnahus på gång i Örebro

När barn blir utsatta för brott bör alla myndigheter som berörs av utredningen finnas på en och samma plats, ett så kallat barnahus, för att inte barnet ska skickats runt.

Ett förslag till att starta ett sånt barnahus i Örebro har nu gått ut på remiss till samtliga kommuner i länet.

Rasmus Persson, centerpartist och kommunalråd i Örebro hoppas på att alla kommuner ska ställa upp bakom förslaget och stödja barnahuset.

Örebro kommun räknar med att bidra med en miljon kronor till ett barnahus nästa år.

Liknande barnahus finns redan i flera andra större städer runt om i landet.