Allvarligt stavfel

En läkare med ansvar för sjukvård på Kumlaanstalten stavade namnet fel på en intagens mediciner när han första gången använde ett datoriserat system för medicinering. Följden blev att den intagne fick fel medicin, insjuknade och behövde sjukhusvård.

Socialstyrelsen kräver att verksamhetschefen ser till att sjukvårdspersonalen får den utbildning som krävs för att hantera datasystemet för mediciner på Kumlaanstalten.