ÖREBRO

Örebros elever bland de sämsta i landet

Eleverna i Örebro är bland de sämsta i landet på att få gymnasiebehörighet. Det visar ny statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Örebros elever har också lägre medelbetyg och det är färre än riksgenomsnittet som får godkänt i alla ämnen.
Mellringeskolan i Örebro är en av de skolor som ligger sämst till statistiken.
Jan Almgren, skolans rektor säger till Nerikes Allehanda att det dåliga resultatet beror på att skolan haft stora sparkrav och tvingats ta bort specialstödet för de elever som behöver det. Dessutom har de fått fler nyanlända elever än tidigare.
Men enligt Arne Salomonsson, betygsstatistiker på Örebro kommun kan en annan förklaring till att kommunens skolor ligger illa till vara att många duktiga elever med engagerade föräldrar väljer att gå i friskola.
Friskolornas elever har nämligen betydligt fler godkända ämnen och därmed har också fler elever gymnasiebehörighet.

Örebros elever har också lägre medelbetyg och det är färre än riksgenomsnittet som får godkänt i alla ämnen.