LÄNET

Förgiftad mark vid elva av länets gamla sågverk

Vid elva av länets nedlagda sågverk finns gifter i marken. Det konstaterar nu Länsstyrelsen efter en undersökning av markerna kring de gamla sågverken.

Vid flera av sågverken fanns bland annat dioxin som är ett gift som sågverken använt sig av för att skydda virket. Hur mycket gift som finns på de olika sågverken varierar, men enligt undersökningen är gifthalterna i alla fall inte så stora att de kan medföra några akuta risker.
Undersökningen kommer nu att fördjupas för att Länsstyrelsen ska kunna göra en närmare riskbedömning.
De sågverk som har föroreningar i marken är:
Utterbäcks såg - Karlskoga kommun
Västra Laxsjöns sågverk - Laxå kommun
Stora Hyttas sågverk och Gusselby såg - Lindesbergs kommun Skärets sågverk - Ljusnarsbergs kommun
Stribergs såg - Nora kommun