Länsstyrelsen tar djuren från sydnärking

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat om att omhänderta ett 30-tal nötkreatur i södra delen av Örebro län. Länsstyrelsen hade tidigare beslutat om djurförbud men djurägaren fick respit, alltså en viss tid på sig för att avveckla verksamheten.

Men så har det inte skett och djuren har vid flera tillfällen tagit sig ut från sina hagar enligt Länsstyrelsen som nu beslutat om att omhänderta djuren.

Det är polismyndigheten som ska omhändera och sälja djuren enligt beslutet.