"Bra att EU gör det lättare att få vård utomlands"

Vårdköerna kanske blir kortare om svenskarna får större möjlighet att söka vård utomlands. Det säger Mårten Blomkvist, socialdemokrat och landstingsråd efter beskedet om att EU-kommissionen vill tona ner kravet på förhandsbesked av svenska myndigheter innan man får vården utförd i ett annat land.

- Sverige är ett litet land och Europa måste samarbete mer om sjukvården i en globaliserad värld, menar Mårten Blomkvist.