Svårt att få hjälp mot ätstörningar

Många landsting erbjuder ingen hjälp på sommaren till ungdomar med ätstörningar. Örebro läns landsting är ett av sex landsting som helt stänger sin ätstörningsenhet.

Det visar en rundringning som Centerpartiets ungdomsförbund har gjort.

Bara fyra av landets 21 landsting kan under sommaren erbjuda någon specialisthjälp i större omfattning till ungdomar med ätstörningar.