Länsstyrelsen ger jägarna skulden

Jägarna bär själva ett stort ansvar till att antalet älgar och rådjur har minskat så kraftigt i länet under de senaste 20 åren.

Det säger Per Wedholm som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Örebro.

Jägarförbundet menar att de minskade älg- och rådjursstammarna beror på det ökade antalet rovdjur i länet och på markägarnas krav på en hög avskjutning för att minska betesskadorna på skogen. En konflikt som Jägarförbundet tycker att Länsstyrelsen borde titta närmare på så att den inte går ut över jakten.

Per Wedholm på Länsstyrelsen tillbakavisar alltså kritiken och menar att det är jägarna själva som bär det största ansvaret. Samtidigt som han hänvisar till den nationella rovdjurspolitiken, att rovdjuren ska finnas i ett visst antal och på sina tidigare utbredningsområden.

Malin Viktorsson
malin.viktorsson@sr.se

Mer om Jägarförbundets kritik: