Välkomnar ny fostergräns

Från och med den 1 juli ändades lagen som definierar när ett foster räknas som ett barn. Nu sänks gränsen från graviditetsvecka 28 till vecka 22.

Därmed sammanfaller den med gränsen för abort i Sverige.

Ett barn som föds levande, ses alltid som ett barn oavsett när det föds. Men ett barn som dör i magen innan graviditetsvecka 28 sågs tidigare som ett foster. Den första juli skedde det en lagändring som gör att det dödfödda barnet kallas för barn redan från graviditetsvecka 22.

Men lagförändringen är inte helt okontroversiellt och har tagit över tio år att arbeta fram. 22-veckorsgränsen tangerar nämligen den gräns för när man får göra abort i Sverige. 

Jens Schollin som är professor i barn medicin och tillträdande rektor vid Örebro Universitet tycker att den här förändringen är bra och säger att det är extremt ovanligt att Socialstyrelsen tillåter abort så sent som i vecka 22.